image

Doldur boşalt istasyonu görülen lüzüm üzerrine özel güvenlik sahaların da kullanılmak üzere Firmamız tarafından geliştirilip imalatı gerçekleştirilmiştir.